Zbog novog zakona, Njemačka će isterati oko 200 hiljada Balkanaca, totalno protjerivanje…

U Njemačkoj je na snazi novi Zakon o azilu koji predviđa lakše protjerivanje osoba kojima je odbijen zahtjev za
političkim azilom. Prvi na spisku su Balkanci, kojih će oko 200.000 biti vraćeno u svoje zemlje. Podaci pokazuju da je najviše njih
iz Albanije, Srbije i Makedonije, a najmanje njih iz BiH. Svi oni dobit će zabranu ulaska u EU na dvije godine.

BiH jedina od zemalja Zapadnog Balkana koja bilježi smanjenje broja takozvanih lažnih azilanata. Prema posljednjim podacima u Njemačkoj ih boravi oko 4 tisuće. Budući da je BiH određena sigurnom državomm, svi oni bit će vraćeni u zemlju vrlo brzo.

“Prema podacima koje smo posljednje dobili, to je za prvo polugodište u 2015. i bilo je nekih 4000lažnih azilanata iz BiH. Brojka je sada vjerovatno malo veća ali svi ti ljudi će u 99 % slučajeva biti vraćeni budući da oni nemaju osnova za sticanje statusa izbjeglice u Njemačkoj niti su ga imali prije, znamo da je odlazak bio iz čistih ekonomskih razloga, “ izjavio je Bakir Dautbašić, šef Monitoring tima za praćenje primjene bezviznog režima Ministarstva sigurnosti BiH.

Prema podacima Federalnog ureda za migracije i izbjeglice, u prvoj polovini 2015. godine predato je gotovo 180.000 aplikacija za azil, što je u poređenju sa istim periodom prošle godine porast za 132,2 posto. Prednjači Albanija. Samo u prvih šest mjeseci ove godine, azil je zatražilo preko 22.000 osoba iz Albanije, oko 15. 000 iz Srbije, iz Makedonije nih gotovo 7. 000, a iz BiH oko
4.000.

“Od samog početka ukidanja bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana najveći broj lažnih azilanata zabilježen je iz Srbije i Makedonije, dok se u posljednje vrijeme na čelu liste pojavila Albanija, što je drastično povećanje u procentima, to je bilo povećanje za 230 posto, tako da je baš primjećeno kao jedan negativan fenomen, “ naglašava Dautbašić. Kazna koja će uslijediti jeste zabrana ulaska u sve zemlje EU na period od dvije godine. Ljudi sa Balkana u Njemačkoj traže azil prije svega zbog novca. Osim što koštaju Njemačku Vladu, svi ti ljudi stvaraju negativan imidž zemalja iz kojih dolaze.

“ Mi kao zemlja koja nema vizni režim sa zemljama EU moramo da poštujemo to. Upravo onih 99 % građana BiH koji koriste bezvizni režim u normalne svrhe sigurno će pozdraviti ovakve odluke Njemačke Vlade iz razloga što imidž BiH dodatno neće biti ugrožen, “ istakao je Dautbašić. Od 2016. će tako Savezne zemlje od države dobijati po izbjeglici 670 eura mjesečno – izbjeglice same neće više dobijati novac nego nadoknadu u robi, živežnim namirnicama i drugim potrepštinama, jasno su naglasili iz njemačke Vlade.

TV1

3,787

Leave a Reply